5 iPhone 14 Pro và nhiều voucher mua hàng đang chờ đón bạn!

Mỗi lượt tham gia hợp lệ thứ 10, 20, 30, 40, 50 ... sẽ nhận được voucher mua hàng và mỗi lượt tham gia hợp lệ thứ 100, 200, 300, 400, 500 sẽ nhận được Iphone 14! Mua ngay tại các cửa hàng bán lẻ hoặc gian hàng chính hãng của Kaspersky trên Lazada, Shopee, Proguide (không áp dụng mua hàng trên www.kaspersky.com.vn). Áp dụng Điều khoản và Điều kiện.

Thứ tự tham gia hợp lệ và trúng thưởng Giải thưởng
10th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 110th, 120th, 130th, 140th, 150th, 160th, 170th, 180th, 190th, 210th, 220th, 230th, 240th, 250th, 260th, 270th, 280th, 290th, 310th, 320th, 330th, 340th, 350th, 360th, 370th, 380th, 390th, 410th, 420th, 430th, 440th, 450th, 460th, 470th, 480th, 490th, 510th, 520th, 530th, 540th, 550th, 560th, 570th, 580th, 590th, 600th, 610th, 620th, 630th, 640th, 650th VND1,000,000 shopping voucher
100th, 200th, 300th, 400th, 500th iPhone 14 Pro (256GB)

Cách tham gia

Vui lòng chờ đợi sau khi gửi thông tin! Chúng tôi sẽ thông báo thông tin khách hàng may mắn trên trang này vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 và sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1-4 tuần kể từ thời điểm thông báo để sắp xếp trao giải.

Tham gia ngay

* Vui lòng xem các điều khoản và điều kiện đầy đủ tại đây.

Kaspersky - Kaspersky - được chứng thực bởi các chuyên gia độc lập hàng đầu.

Một nhãn hiệu thương mại của Ziff Davis, LLC. Sử dụng theo giấy phép. Tái bản với sự cho phép. (C) 2021 Ziff Davis, LLC. Bảo lưu mọi quyền.

© 2021 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved.